Kontaktni podaci

Tvrdka: Matisa d.o.o.
Adresa: Levičnikova cesta 7, 8310 Šentjernej
Telefon: +386 (0)7 37 30 300
Faks: +386 (0) 37 30 316
E-mail: info@matisamm.net
Registarski broj 3871312
ID za DDV: SI27882110
Transakcijski račun SI56029700259962881
SWIFT: LJBASI2X 

Možete nas pronaći i u Bosni i Hercegovini

Vlasnik

Direktor Marjan Matičevič
Telefon +386 (0)7 373 0 312
Kontakt +386 (0)41 633 158
E-mail marjan@matisamm.net

Uprava

Glava Katarina Bregar
Telefon +386 (0)7 373 0 300
Kontakt +386 (0)7 373 0 300
E-mail logistics@matisamm.net

Menadžer i prodaja

Glava
Igor Matičevič
Telefon +386 (0)7 373 0 311
Kontakt +386 (0)31 362 229
E-mail igor@matisamm.net

Glava servisa

Glava
Josip Matičevič
Telefon +386 (0)41 633 560
Kontakt +386 (0)41 633 560
E-mail info@matisamm.net

Računovodstvo in financije

Glava
Maja Bromše
Telefon +386 (0)7 373 0 313
Kontakt +386 (0)7 373 0 313
E-mail maja@matisamm.net

Prodavač za poslije-prodajnih usluga

Glava
Vesna Bregar
Telefon +386 (0)7 373 0 310
Kontakt +386 (0)40 744 274
E-mail info@matisamm.net

Kontaktirajte nas

Pošalji upit

Možete nas pronaći i u Bosni i Hercegovini

Tvrdka: Matisa d.o.o. Tuzla
Adresa: Breske 21, 75000 Breške
Telefon: +387 (0)35 295 225
Fax:+387 (0)35 295 017
E-mail: matisa@bih.net.ba

Direktor

Direktor Rado Matičević
Telefon +387 (0)35 295 225
Kontakt +387 (0)61 164 461
E-mail rado.maticevic@bih.net.ba

Administracija

Glava Ružica Ćustendil
Telefon +387 (0)35 295 225
Fax +387 (0)35 295 017
E-mail matisa@bih.net.ba